Pokřikov - 9.7.2011

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde